hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

zoek je een onderwerp voor teambuilding ?

Een heel ander gebruik van de lantaarn. 

Binnen teambuildingsessies is vaak een onderdeel bedacht (workshop) waarin de deelnemers met elkaar in de praktijk moeten samenwerken. Dat kan met de toverlantaarn heel goed door de deelnemers hun eigen beperkte voorstelling te laten ontwikkelen. De opdracht kan op verschillende manieren worden uitgewerkt. 

Groepen van ca. vier deelnemers kunnen ieder de opdracht krijgen om aan de hand van een afgesproken vaste serie plaatjes een vertoning in elkaar te zetten. Dus moet er gezorgd worden voor een verhaal, eventueel een dialoog, ondersteunende geluiden en eventueel muziek. De groep heeft  zelf de regie over de uitvoering. 
Een andere mogelijkheid is de vrijheid van het verhaal wat meer in te perken door een meer concrete opdracht te verstrekken. In dat geval op basis van een wat ruimer assortiment platen. 

De gebruikte platen zijn voor de ontwikkelfase op papier afgedrukt, Voor de eigenlijke uitvoering zijn ze echt beschikbaar. Uiteraard is een dergelijke formule, in overleg,  op vele manieren aan te passen. 

Op locatie komt Nico's toverlantaarnmuseum uiteraard met een dubbele projector met platen en daarnaast met een assortiment geluidseffecten en muziek cd's.

Gebruik voor informatie dit formulier.