hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

E-mail formulier voor het verkrijgen van extra informatie

Waar wil je informatie over hebben? (beschikbaarheid, prijzen, programmering enz.)

    Gaarne in een e-mail opgeven:

    naam en/of functie 

     e-mail adres en/of  tel nummer  

    en voor het geval communicatie via e-mail of telefoon niet mogelijk is een correspondentie adres. 

en verzenden naar:  info@toverlantaarnmuseum.nl

 

indien het niet mogelijk is ons per e-mail te benaderen kunt u bellen naar 06 4482 0239  of 070 3524610