hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

 

Doen we dat allemaal alleen ?

Nee natuurlijk niet. Voor het verzamelen van het materiaal en voor het geven van ingewikkelde  voorstellingen en andere activiteiten moet je samenwerken. Dat kan door lid te zijn van  verschillende organisaties. Die zijn dikwijls internationaal werkend met het voordeel dat er veel kennisuitwisseling plaatsvind. Per voorstelling moet bekeken worden hoe die het beste opgezet kan worden. Dan volgen de vragen. doen we dat helemaal alleen of hebben we de hulp nodig van collega lantaarnisten of hebben we misschien behoefte aan muziekanten om de voorstelling te verlevendigen. Het kan ook zo zijn dat juist onze expertise gevraagd wordt om deel te nemen aan de ontwikkeling van een programma van anderen. Kortom een veelheid van mogelijkheden.

 
toverlantaarn verenigingen lid van verenigingen
gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden
plaatselijke kunstinstellingen als de Haagse Kunstkring