hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

 

Verwijzingen / links

 

Nederlandse site's over de toverlantaarn

Algemene geschiedenis van de toverlantaarn in het Nederlands bij 'De Luikerwaal

Voor in de vakantie aanbevolen: Museum Laterna Magica in het Stedhs in Sleat (Sloten) in Friesland

 

De prehistorie van de toverlantaarn door Loek Raemakers en andere Interessante aanverwante links                                        terug naar verenigingslinks

Een mooie verzameling toverlantaarnplaten  te vinden bij Charles Barten

De toverlantaarn bij u opschool: werd voorheen gegeven 

voor de groepen 1, 2 of 3 van de basis school gegeven door Daan Budding