hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

aanvulling op audio/visuele onderwijsprogramma's

Wat weet een student (of zelfs een docent ?) van de volgende zaken:

Wie is de uitvinder van de projectie?
Hoe ontstaat bewegend beeld?
Waar en wanneer was men het vroegste bezig met optische zaken?
Wat is een choreusotrope?
Hoe groot is een toverlantaarn?

Waarschijnlijk niet erg veel. Maar daar is wat aan te doen. Jongeren groeien op met een heel heftige beeldcultuur. Alles draait om beeld en beweging. Computers, film, video, mobieltjes worden dagelijks gebruikt maar ze weten zelden iets van de technische werking en zeker niet van de afkomst. De meeste hebben nog nooit een oud apparaat gezien. Voor leerlingen en studenten aan opleidingen waarbij audiovisuele technieken worden gedoceerd wordt hier een unieke kans geboden om kennis te maken met de vroege vormen van deze media. Het is dan ook een prachtige aanvulling op het standaard lesprogramma. In het kader van een overzicht van de geschiedenis zijn veel apparaten echt in werking te zien waardoor veel (on)mogelijkheden tot gebruik duidelijker worden. Een dergelijke interactieve demonstratie werkt het beste als de groep niet groter is dan 15 personen. Wil je aanvullende informatie hebben of mogelijkheden en kosten weten gebruik dan het formulier voor aanvraag van informatie.

Docenten denk ook eens aan lessen in het kader van de CKV vorming!