hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

 

Nico Brederoo

   Nico was een filmfanaat. Hij had oorspronkelijk kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (RU) maar was er, toen hij met lesgeven begon, al snel achter dat film een medium was dat de interesse van veel studenten had. Film kon bij het onderwijs ook veel meer ingezet worden dan in die tijd het geval was. Hij combineerde dus de kunstgeschiedenis met film en dat wekte al snel belangstelling. Hij ruilde zijn baan aan de academie in Amersfoort in tegen een docentschap aan de RU Leiden (1975) en integreerde film daar binnen de opleiding kunstgeschiedenis. In 1990 werd hij in Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis en Sociologie van de Film bij de UvA. Daarnaast bleef hij actief met het lesgeven aan de RU Leiden en samen met Henk aan de meest uiteenlopende  groepen belangstellenden. Hij overleed plotseling in 2000 op achtenvijftig jarige leeftijd.