hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

Henk Boelmans Kranenburg

Henk heeft industriŽle vormgeving gestudeerd aan de AIVE in Eindhoven. Daarna ruim 30 jaar gewerkt bij het CBS. In 1976 ontmoette hij Nico, wat het begin was van een vruchtbare samenwerking op het gebied van filmonderwijs. Gezamenlijk hebben ze uitgebreide reeksen college materiaal vervaardigd en een groot videoarchief opgebouwd. Vanaf 1997 heeft de toverlantaarn centraal gestaan in hun samenwerking. Na het overlijden van Nico heeft Henk het museum en alle daaraan gekoppelde werkzaamheden  eerst alleen en later samen met Robert voortgezet. Kijk voor alle aangeboden voorstellingen en materiaal bij activiteiten.

Henk is werkend lid van afdeling 3 'litteratuur, toneel en film'van de Haagse Kunstkring.