hom intro   doel  museum  activity  anderen  info   links

 

formulier voor het vastleggen van een boeking               

 Hierbij bevestig ik de gemaakte afspraken gemaakt op  ...........  volgens contract nummer : ..........................

 Het betreft de ...........................  op ...................(dag), ............................ , ................. (jaar),

  die/dat  plaats heeft in de ..............................................(een dagdeel staat voor ca vier uur).

 De overeen gekomen vergoeding is een bedrag van ..................................inclusief koffie en thee, exclusief verdere consumpties. 

 Het aantal te verwachten personen bedraagt .............................(maximaal 50 personen)

 De extra afspraken die gemaakt zijn betreffen :................................................................................................................................................

  Hierbij bevestig ik op de hoogte te zijn van de ontbindende voorwaarden en de betalingscondities.                   

dit formulier per  e-mail verzenden naar  info@toverlantaarnmuseum.nl